Ludger College › Nieuws

Vragenlijst tevredenheid

De vragenlijst tevredenheid ouders/verzorgers van leerlingen leerjaar 3 kan nog ingevuld worden t/m 21 april (zie brief 28/3). Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dan graag alsnog. Bij voorbaat dank.Ellendige Avonturen

Ellendige Avonturen

Slangen en bloedzuigers

Het verhaal in Ludgers nieuwste theaterspektakel 'Ellendige Avonturen' wordt in rappe estafette verteld door maar liefst vijf vertellers. Secretaresseachtige types met eendere zwarte pruiken, die vóór de speelvloer op krukjes zitten.

Slotconcert 2014

Slotconcert 2014

Lef voor muziek

Het slotconcert van 9 april begint met een verdwaalde mondharmo-nica in de woestijn. Het weemoe-dige geluid krijgt al snel gezel-schap van een snerpende gitaar. Het zijn de bekende klanken van Man with the harmonica, uit de The Good, the bad and the ugly. Overigens zelden live uitgevoerd.

Fludger Spektakel

Fludger Spektakel

Films & Talent

Op vrijdag 4 april stond het Willibrordgebouw weer in het teken van het jaarlijkse Fludger-spektakel. Fludger betekent Film, Fifa en Feest op het Ludger en dat is prima gelukt! Er was door Peter Tennekes, zijn team van geweldige vrijwilligers en de conciërges een heleboel georganiseerd. Uiteraard mooie films, een Fifa-competitie en de jaarlijks terugkerende talenten-show 'Ludger's Got Talent'!

Filosofiedag 5H

Filosofiedag 5H

Jij bent een aap.

Via het boek ‘Denkbewegingen’ van Mariette Willemsen heeft 5 havo het afgelopen jaar de filosofie van de emoties behandeld. Emoties hebben filosofisch gezien zowel goede als slechte kanten. De verschillende filosofen kijken daar dan ook verschillend tegenaan.

Chez le médecin

Chez le médecin

Ziek, zwak en misselijk

De leerlingen van klas 2 havo kun je in Frankrijk om een boodschap sturen. Ze spreken inmiddels een aardig mondje Frans en lopen dus niet meer in zeven sloten tegelijk. Sterker nog, de tweedeklassers zijn op het ergste voorbereid. Mochten ze in 'La douce France' ziek, zwak of misselijk worden dan redden ze zich.