Jouw talent is er thuis.
Ludger College › De School › Wie is wie

Wie is wie

Hiernaast kunt u medewerkers zoeken op vak, naam of functie. Hieronder vindt u afbeeldingen van directie, afdelingsleiders en contactpersonen.Directie

Conrector Dhr. L.J.L. Hurkmans
Conrector onderwijs Mw. J.A. Helmholt
Rector Mw. L.H. Beernink

Afdelingsleiders

1M, 1H en 1V Mw. N. van Andel
2M, 2H en 2V Mw. N. Bremmer
3M, 3H, 3V en 4M Dhr. H.A.H. van Weegen
4H, 5H, 4V, 5V en 6V Dhr. L.G.J. de Wild

Coördinatoren & contactpersonen

Anglia-coördinator Mw. D.E.J. Vermeeren
Arbo-coördinator Dhr. A.J.M. Hilderink
Bèta-coördinator Mw. M.J.R. Willems / Mw. M. de Wolff
Coördinator dyslexie Mw. O.S. van Setten
Gymnasium-coördinator Dhr. M. Derksen
Leerlingbegeleider Mw. A.Y. van Bemmel / Mw. H.M.H. van den Bosch / Dhr. R. Janssen / Dhr. P.R.M Miedema / Mw. M. Scheers
Maatschappelijke stage Mw. H. Noordink
Medewerker communicatie en PR Mw. M. Boerboom
Ondersteuningscoördinator Mw. A.Y. van Bemmel
Reiscoördinator Dhr. P.R.M Miedema
Rekencoördinator Mw. J.A.M. ten Have
Stagecoördinator Mw. E.C.M. Hieltjes
Taalcoördinator Mw. A.S. Paumen
TOM-coördinator Dhr. E.B.M. Soontiëns
Vertrouwenspersoon Mw. J.P.M. van Gennip / Dhr. J.G.H.M. Jacobs
Vooropleiding conservatorium Dhr. E.B.M. Soontiëns