Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Nieuw hier? › Onderwijs vakwerk! › Het gymnasium op het Ludger

Het gymnasium in het kort: de breedste, diepste, nuttigste opleiding!

Het gymnasium in het kort: de breedste, diepste, nuttigste opleiding!
Op het gymnasium krijg je les in Griekse en Latijnse talen en culturen. Hoewel die vakken ver af lijken te staan van onze moderne wereld, hebben ze daar juist sterke banden mee. Als je Grieks en Latijn leert, zul je daardoor onze wereld beter begrijpen. Ook ontwikkel je vaardigheden waar je een leven lang plezier van zult hebben, zoals nauwkeurig werken en analyseren. Het gymnasium is daarmee de breedste, meest diepgaande en nuttigste opleiding! En het levert je ook nog eens het hoogst haalbare middelbareschooldiploma van Nederland op.
Gymnasiumbrochure en -flyer
Download hier onze gymnasiumbrochure of gymnasiumflyer voor aanstaande brugklassers.


Wat is het gymnasium?
Binnen het vwo zijn er twee afdelingen: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium krijg je, naast de vakken die de leerlingen op het atheneum hebben, ook de vakken Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur. Je leert hierbij over de talen en culturen van de oude Grieken en Romeinen. Als je in de onderbouw beide talen hebt gedaan, en na de bovenbouw examen doet in minimaal één van de twee, dan krijg je een gymnasiumdiploma.

Natuurlijk zijn er in Nederland nog meer vwo-varianten, waarbij in de onderbouw programma’s worden aangeboden als Spaans, technasium of tweetalig onderwijs. Maar ook deze leiden uiteindelijk tot een atheneum- of (als je examen kunt doen in de klassieke talen) gymnasiumdiploma.Voordelen van het gymnasium 
Het klassieke Grieks en Latijn worden nu niet meer gesproken. En toch bestuderen leerlingen deze vakken al generaties lang. Dat is niet voor niets: het leren van Grieks en Latijn levert je grote voordelen op. Waarom je voor het gymnasium zou moeten kiezen, en waarom het Ludger daar dé school voor is, lees je hier:
  • het gymnasium is de breedste opleiding, omdat je heel veel verschillende dingen leert. Ten eerste leer je natuurlijk talen. Daar hoort heel veel bij: denk maar een woordenschat, grammatica en vertalen. Maar ook de cultuur van de Grieken en Romeinen is belangrijk. Je komt veel te weten over hun mythen, hun leefwijze, over hoe ze steden bouwden en politiek bedreven, enzovoorts. Toch gaan Grieks en Latijn niet alleen maar over taal en cultuur. Ook leerlingen die van wiskunde en andere bètavakken houden, vinden Grieks en Latijn vaak leuk. Je moet namelijk flink puzzelen en goed analyseren.
  • het gymnasium is de meest diepgaande opleiding, omdat je veel vaardigheden ontwikkelt waar je op én na de middelbare school erg veel aan hebt. Zo leer je goed onthouden (memoriseren), omdat je woordjes en rijtjes grammatica moet leren. Ook stap voor stap en gestructureerd een probleem aanpakken is belangrijk (analyseren): alleen op die manier kun je goed vertalen. Daarbij moet je ook nog eens nauwkeurig werken. De lat ligt soms dus best hoog. Maar juist van een flinke uitdaging leer je hard werken en goed doorzetten. Later op de universiteit of hogeschool moet je dat ook kunnen. 
  • het gymnasium is de nuttigste opleiding. Je haalt er het hoogst haalbare middelbareschooldiploma van Nederland mee. Dat levert je voordelen op als je je wilt inschrijven voor een vervolgstudie, of als je wilt solliciteren op een baan. Ook de vaardigheden die je ontwikkelt zijn in iedere studie of baan handig. En dan krijg je ook nog eens een heel goed taalgevoel (handig bij alles wat je moet lezen, spreken en schrijven) en een brede algemene ontwikkeling, omdat je leert herkennen wat er in onze maatschappij allemaal afkomstig is van de Grieken en Romeinen. 

Voordelen van het gymnasium op het Ludger
Waarom zou je nou juist op het Ludger naar het gymnasium gaan? Omdat:  
  • we een groot gymnasium met een lange traditie hebben. Klassen zijn in de onderbouw én in de bovenbouw goed gevuld;
  • we zowel Grieks als Latijn aanbieden van de eerste tot en met de zesde klas, en zorgen voor aparte klassen in iedere jaarlaag;
  • onze eerstegraads opgeleide gymnasiumdocenten enthousiast zijn en hebben al jaren leservaring hebben;
  • veel van onze leerlingen en oud-leerlingen Grieks en Latijn leuk vinden! Ook merken ze dat ze er bij andere schoolvakken en bij hun studie veel aan hebben;
  • we zorgen voor moderne lessen, ook met de iPad en digitaal lesmateriaal;
  • we het verre verleden dichterbij brengen, bijvoorbeeld door je ieder jaar mee te nemen op een speciale gymnasiumexcursie;
  • je bij ons volop kansen krijgt om je talent te ontwikkelen, want als gymnasiast kun je ook nog deelnemen aan TOM en Anglia.


Het programma in de onderbouw
In de brugklas krijg je als gymnasiumleerling in de eerste twee periodes al Griekse taal en cultuur, en in de derde periode Latijnse taal en cultuur.

In dit eerste jaar leer je over de cultuur en mythen van de Grieken en Romeinen. Ook wordt er al een basis gelegd voor het leren van de talen. Voor atheneumleerlingen die kunnen en willen, is in er in en zelfs nog ná het eerste jaar de mogelijkheid om in te stappen in het gymnasium.

In de tweede en derde klas worden Grieks en Latijn aparte vakken. Ook dan leer je over de talen en culturen.
Je krijgt les met de lesmethodes Fortuna (voor Latijn) en Pallas (voor Grieks). Je werkt met boeken, maar ook met de iPad.


Het programma in de bovenbouw
Na drie jaar kies je een bovenbouwprofiel. Je kunt dan ook kiezen of je doorgaat met Griekse en/of Latijnse taal en cultuur. De meeste gymnasiumleerlingen gaan inderdaad verder met een van beide vakken, en soms met allebei.


In de bovenbouw wordt de belangrijkste grammatica afgerond. Vanaf de vijfde of soms al de vierde klas ga je aan de slag met de originele Griekse en Latijnse teksten: je hebt dan voldoende kennis in huis om die zelfstandig te vertalen.


Ook de cultuur komt uitgebreid aan bod. Hoogtepunt voor veel gymnasiasten is de reis naar Griekenland of Italië in de vijfde klas. In een prachtig programma, dat uitgevoerd wordt door enthousiaste docenten én door leerlingen, maak je ter plekke kennis met de filosofische, archeologische, artistieke en literaire hoogtepunten van de klassieken.


Wie in de zesde klas met succes eindexamen doet in een van beide talen, of in allebei, heeft een gymnasiumdiploma in handen.


Atheneum of gymnasium?
Als je kansen hebt op het vwo, kun je kiezen voor een atheneum- of een gymnasiumbrugklas. Die keuze is niet altijd eenvoudig, omdat er vaak vragen zijn over het nut of de moeilijkheidsgraad nut van het gymnasium. Onze gymnasiumbrochure kan deze vragen beantwoorden.

Het gymnasium is niet per se moeilijker dan het atheneum: je begint bij het begin en bouwt je kennis van de talen stap voor stap op. Ook heb je niet veel vollere lesweken dan atheneumleerlingen, omdat je in een aantal vakken minder les krijgt. De meeste gymnasiumleerlingen zijn namelijk heel goed in staat om dezelfde stof in minder lestijd te behandelen. De lessentabellen kunnen helpen bij de vergelijking.

Atheneumleerlingen kunnen halverwege of zelfs aan het einde van de brugklas toch nog instappen in het gymnasium. Ze moeten dan wel een deel van de gemiste stof inhalen.

Meer weten?
Download hier onze  gymnasiumbrochure. Daarin staan ook contactmogelijkheden.


Downloads

 Gymnasiumbrochure 2015-2016
 Gymnasiumflyer 2015-2016
 Miniles Grieks en Latijn
 Theatermarathon
 Brochure Keulen
 Plusklas