Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Nieuw hier? › Onderwijs vakwerk! › Z-uren

Z-uren


Waarom zelfstandig leren?
Met de invoering van de Tweede fase werd 'zelfstandig leren' een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs. Een leerling moet niet alleen de nodige kennis opdoen, hij moet dat ook zelfstandig kunnen. Hij moet plannen, zelfdiscipline hebben en de juiste studieaanpak. Zonder een behoorlijke mate van zelfstandigheid mislukt de vervolgopleiding zeker. Een diploma van het Ludger College moet een goede start bieden voor het vervolgonderwijs, daarom besteden we veel aandacht aan zelfstandig leren en werken.
Een structurele aanpak
Op het Ludger hebben we gekozen voor een structurele aanpak van zelfstandig werken en leren. Dat is terug te zien in de vaklessen én in de Z-uren. Dit is structureel en gaat van leerjaar 1 t/m het examenjaar. We weten ook dat sommige leerlingen al goed zelfstandig kunnen werken in klas 1 maar ook dat anderen daar nog steeds moeite mee hebben in de bovenbouw. Daarom begeleiden we zoveel mogelijk op maat. De leerling die meer vrijheid aankan krijgt deze en de leerling die beter werkt onder toezicht zullen we op die manier begeleiden.

In de vaklessen
In de meeste lessen krijgt een leerling een deel van de les gelegenheid om zelfstandig te werken aan een opdracht of aan het huiswerk. Dit gebeurt onder begeleiding van de vakdocent. Hij kan de leerling op weg helpen als dat nodig is.

In de Z-uren (Zelfstandigheidsuren)
Bijna alle leerlingen hebben drie Z-uren per week. Daarin kan een leerling voor een belangrijk deel zelf bepalen waaraan hij werkt. Dit alles vindt plaats in een uitnodigende omgeving waarbij de leerling computers, leerboeken, een mediatheek, een stilteruimte, een overlegruimte tot zijn beschikking heeft. Alle leerlingen starten het Z-uur in hun klas/stamgroep. Van daaruit geeft de begeleidend docent toestemming aan de leerling om ook op een andere plek te werken (bijv. achter de computer, in de stilteruimte, in een overlegruimte).

Wat gebeurt er in de Z-uren?
De leerling werkt aan zijn huiswerk, aan een samenwerkingsopdracht of een project. In de Z-uren wordt in de onderbouw ook structureel tijd vrij gemaakt voor extra taal- en rekenonderwijs zodat de verplichte taal- en rekentoetsen geen probleem hoeven op te leveren. Daarnaast is ook aandacht voor werken met de meest voorkomende computerprogramma’s. De Z-uren worden zoveel mogelijk begeleid door de mentor. Deze kent de leerling goed, weet welke mate van zelfstandigheid hij aankan en wanneer extra begeleiding nodig is. De mentor is ook op de hoogte van de resultaten van de leerling en zal hem stimuleren te werken aan zijn verbeterpunten.

Verschillende soorten Z-uren
Mentor Z-uur
In dit uur worden mentorzaken besproken, individueel of klassikaal. In de onderbouw is veel aandacht voor studieaanpak en studievaardigheden in dit uur. De mentor geeft studietips en –begeleiding.

RITS Z-uur (Rekenen, Informatiekunde, Taal, Studievaardigheden voor de onderbouw)
In de onderbouw is dit uur in drie delen opgedeeld. Er is in elke periode extra aandacht voor rekenen, taal of computervaardigheden.

Decaans Z-uur (3e klas)
In dit Z-uur is de mentor met zijn leerlingen aan het werk om te komen tot een goede profiel/sector keuze. Dit gebeurt aan de hand van werkboekjes en individuele gesprekken met de mentor en de decaan.

Intensive Care Z-uur(klas 1 en 2)
Wie een onvoldoende rapport heeft, kan extra hulp gebruiken. Misschien is de studieaanpak een probleem, misschien de motivatie, of iets anders. In de tweede periode starten we in klas 1 en 2 met kleine 'intensive care'-groepen: extra begeleiding in de Z-uren. Een coach werkt met hen aan efficiënt studeren, bespreekt hoe je jezelf kunt motiveren, hoe je orde kunt brengen in je studie, etc. Bovenal wordt er tijdens die uren hard gewerkt om betere resultaten te halen.

Overig Z-uur
In dit Z-uur kan de leerling een hele vrije keuze maken waaraan hij werkt: huiswerk maken, extra tijd besteden aan moeilijke vakken met hulp van medeleerlingen, elkaar overhoren, in stilte studeren, samenwerken enz.