Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Nieuw hier? › Waarom Ludger? › Eerste kennismaking

Eerste kennismaking

Een karakterschets van het Ludger College
Het Ludger College is een scholengemeenschap voor mavo (vmbo-tl), havo en vwo (gymnasium en atheneum). Meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen deelnemen aan een aanvullend programma.
De school heeft ongeveer 1750 leerlingen. Een derde deel daarvan komt uit de stad Doetinchem en de overigen uit plaatsen in de omgeving. Er werken zo’n 120 leerkrachten en 50 andere personeelsleden.
Het Ludger is van huis uit een katholieke school, maar staat uiteraard ook open voor andere levensovertuigingen; een toenemend deel van onze leerlingen is niet katholiek.

Een kind kan pas leren wanneer zijn leeromgeving veilig en prettig is. Wij zijn ons daar zeer van bewust en zijn altijd aan het werk om dit te bewerkstelligen. Er is veel oog voor de individuele leerling. De leerlingenbegeleiding staat op een hoog niveau. Daarmee realiseren we goede randvoorwaarden voor de leerlingen om te kunnen presteren.

Talentontwikkeling hebben we hoog in ons vaandel staan. Er is ruim baan voor goed vakonderwijs zodat de leerling veel leert en er is veel aandacht voor persoonlijke vorming. Actief leren en zelfstandig leren hebben op onze school een belangrijke plaats. Ook is er een rijk aanbod aan vakken, projecten en buitenles activiteiten. Door deze ingrediënten kan het talent van elk kind groeien en tot bloei komen. Dat is onze overtuiging!

Het Ludger staat ook bekend als een goed georganiseerde school. De zaken zijn goed geregeld. De schoolregels zijn duidelijk en worden nageleefd. Dat geeft rust en veiligheid.

Het Ludger heeft twee locaties nabij het centrum van Doetinchem.
In het Willibrordgebouw aan de Holterweg krijgen de leerlingen van klas 1 en 2 les. Het gebouw is recent volledig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Er werkt veelal een vaste groep docenten. Daardoor voelen de leerlingen zich snel thuis. In totaal lopen hier ruim 600 leerlingen rond.
In het Hoofdgebouw aan de Vondelstraat zitten de leerlingen vanaf het derde leerjaar. Het gebouw wordt gerenoveerd maar beschikt nu ook al over veel voorzieningen en apparatuur voor eigentijds onderwijs. Ook is er een studiecentrum (“De Bovenkamer”) waardoor leerlingen alvast kunnen wennen aan de situatie in het vervolgonderwijs.

De school kent een tweejarige determinatieperiode. Vanaf de eerste klas worden de leerlingen in één van de schooltypes geplaatst: mavo, havo, vwo. De leerlingen krijgen les op hun eigen niveau. Tijdens de determinatieperiode kunnen de leerlingen zonder problemen overstappen naar een ander schooltype, als hun prestaties daartoe aanleiding geven.