Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Voor ouders › Ouders en school › Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

 
Conflicten zijn soms onvermijdelijk bij samenwerken, zoals elke dag op school gebeurt. Conflicten kunnen nuttig zijn, tenminste als goed overleg de oplossing biedt. Dat is ook meestal de praktijk op het Ludgercollege. Maar soms is er méér nodig.
Interne vertrouwenspersoon
 Als goed overleg niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan men zich wenden tot een van de twee binnen de school aangestelde interne vertrouwenspersonen. Deze bemiddelt of probeert via de rector tot een oplossing te komen. De interne vertrouwenspersonen zijn aanspreekbaar voor leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden. Ze werken onder geheimhouding en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In geval van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, lichamelijk of geestelijk geweld, grove pesterijen, ernstige conflicten of klachten kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Lukt het ook dan niet, dan kan de klager zich nog wenden tot de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon zal daarbij adviseren en ondersteunen.

Interne vertrouwenspersonen: mevr. J. van Gennip (docente in dienst van deze school) Tel. (06) 55365999  en dhr. J. Jacobs (docent in dienst van deze school) Tel. 0314-621182
Externe vertrouwenspersonen: indien nodig kunt u ervoor kiezen om contact op te nemen met een van de twee externe vertrouwenspersonen van Achterhoek VO.
Dhr. D. Klees en Mevr. N. Broekhuis  zijn bereikbaar op telefoonnummer 0314-394181 (bestuurssecretariaat van Achterhoek VO).