Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Voor leerlingen › Leerlingen en school › Klachtencommissie

Klachtencommissie


Eerst contact opnemen
Heeft u klachten over de school of haar medewerkers? Dan kunt u het beste contact opnemen met de rector of een van de vertrouwenspersonen. In de meeste gevallen zullen zij een oplossing kunnen bieden.
Maar u kunt ook een klacht in dienen bij het bestuur. Het bestuur kan er dan voor kiezen de klacht zelf af te handelen.
Klachtencommissie
Lukt het niet om een klacht binnen de school af te handelen, dan kan de klager zich wenden tot de Regionale Klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt de klachten van een groot aantal scholen in onze regio.
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, straffen, de beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en geweld.
De vertrouwenspersoon kan bij het indienen van een klacht adviseren en ondersteunen.
De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het schoolbestuur, volgens een vastgelegde procedure.
Het bestuur kan in afwachting van de procedure en de uitspraak besluiten tot een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld schorsing.

Adres
Regionale Klachtencommissie B.K.O. (Bureau Katholiek Onderwijs)
Regio 4
p/a: B.K.O.
Postbus 82158
2508ED 's-Gravenhage
tel: 070-356 86 00