Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Voor leerlingen › Leerlingen en school › Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

 
Conflicten zijn soms onvermijdelijk bij samenwerken, zoals elke dag op school gebeurt. Conflicten kunnen nuttig zijn, tenminste als goed overleg de oplossing biedt. Dat is ook meestal de praktijk op het Ludgercollege. Maar soms is er méér nodig.
Interne vertrouwenspersoon
 Als goed overleg niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan men zich wenden tot een van de twee binnen de school aangestelde interne vertrouwenspersonen. Deze bemiddelt of probeert via de rector tot een oplossing te komen. De interne vertrouwenspersonen zijn aanspreekbaar voor leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden. Ze werken onder geheimhouding en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In geval van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, lichamelijk of geestelijk geweld, grove pesterijen, ernstige conflicten of klachten kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Lukt het ook dan niet, dan kan de klager zich nog wenden tot de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon zal daarbij adviseren en ondersteunen.

Interne vertrouwenspersonen: dhr. P. von der Fuhr (docent in dienst van deze school) Tel. 0314-325248 en dhr. J. Jacobs (docent in dienst van deze school) Tel. 0314-621182
Externe vertrouwenspersoon: mevr. N. Broekhuis bereikbaar op 0314-394181 (bestuursbureau Achterhoek VO).