Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Voor leerlingen › Meer dan lessen › Anglia

Anglia

Anglia

Your Golden Ticket to the Future

Een goede beheersing van de Engelse taal is van groot belang voor je toekomst. In onze internationaal georiënteerde maatschappij speelt Engels een belangrijke rol. We zijn steeds vaker buiten de taalgrenzen en komen in contact met de Engelse taal via de popcultuur, films, als we op vakantie zijn in het buitenland, in het bedrijfsleven. Bovendien is Engels dé taal van de technologie.
Ook veel studiemateriaal en colleges zijn tegenwoordig in het Engels. Door als leerling deel te nemen aan Anglia ben je uitstekend voorbereid op je universitaire studie of hbo-opleiding. Het opent ook veel deuren naar het buitenland. Wie weet studeer je straks in Great Britain of The United States, of loop je stage in het buitenland.

Dus ben je geïnteresseerd in de Engelse taal en cultuur en gemotiveerd to go the extra mile, dan is Anglia Your Golden Ticket to the Future!
 
 
Wat houdt Anglia in?
  • Het Ludger College is een gecertificeerde Anglia-school en daar zijn we trots op!
  • Via deze wereldwijde organisatie kunnen onze vwo-leerlingen, via een stapsgewijze opbouw, internationaal erkende certificaten behalen.
  • In de eerste klas starten leerlingen op Primary level en doen zij in de loop van het schooljaar ook examen op Preliminary level
  • In 5/6 vwo doen leerlingen doorgaans hun examen op Proficiency niveau. Leerlingen met veel aanleg en talent voor de Engelse taal doen zelfs examen op Masters niveau. Dit staat gelijk aan het niveau van een near-native speaker
  • Wie deze stapsgewijze route volgt, leert uitstekend Engels en kan zich moeiteloos redden in een internationale (studie-)omgeving. 
  • De Proficiency en Masters certificaten geven toegang tot veel Engelstalige studies in Nederland en het buitenland.
De hoogste twee niveaus hebben hetzelfde eindniveau als Cambridge Proficiency. De grote voordelen van Anglia zijn de tussenniveaus en de duidelijke doelen die per niveau gehaald moeten worden.  

Binnen dit traject besteden we vooral aandacht aan grammatica, leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid.

Anglia voorziet in een grote behoefte: bijna 90% van alle vwo- leerlingen in leerjaar 1 doet mee aan de Anglia-lessen en schrijft zich in voor de examens.
 
 
Havo-leerlingen
De interesse in Anglia is zo groot dat wij dit schooljaar (2013-2014) zijn gestart met een pilot-klas voor 2 havo. Meer informatie volgt.
 
 
Anglia Speaking Skills
In schooljaar 2011-2012 zijn we in de bovenbouw ook gestart met Engelse spreekvaardigheidlessen, de zogenaamde Speaking Skills. Leerlingen worden voorbereid op hun Anglia Speaking Skills examen op Proficiency en Masters niveau.
 
 
Deelname en Examens
Deelname aan de Anglia-lessen (1x per week) is gratis. U betaalt wel voor de boeken en de examens. Inschrijven betekent deelnemen gedurende tenminste één schooljaar. Er zijn drie examenmomenten in een schooljaar.

Eén keer per jaar, in september, hebben we een feestelijke uitreiking van de behaalde certificaten onder het genot van optredens en een High Tea.

Zie foto's Anglia Ceremony 2012.
 
Waarom kiezen we voor Anglia?
Tijdens onze voorlichting over Anglia komt met grote regelmaat de vraag naar voren waarom het Ludger College gekozen heeft voor Anglia. Hieronder noemen wij de belangrijkste argumenten voor die keuze.

We willen dat onze vaklessen inhoudelijk op het hoogste peil zijn. De taal mag hierbij geen barrière zijn. De biologiedocent kan zijn vak het best uitleggen in zijn moedertaal en zo voor de vuist weg voorbeelden aanhalen om vragen van leerlingen te beantwoorden. Ook voor leerlingen is het prettig wanneer ze hun vragen in het Nederlands kunnen stellen.

Navraag leert ons dat een leerling vooral op een hoger niveau Engels wil leren om Engels studiemateriaal zonder problemen te kunnen begrijpen, om de mogelijkheid te hebben in het buitenland te studeren en/of stage te lopen. Anglia biedt leerlingen, door hooggewaardeerde certificaten, die kans.

Mede door de keuze voor Anglia blijft er op onze school ruimte voor een breed aanbod aan vakken en activiteiten. Wij willen naast extra aandacht voor de Engelse taal (Anglia) ook ruimte geven aan ons gymnasium, ons TOM-traject (een leerweg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen), filosofie, maatschappijwetenschappen en informatica. Anders gezegd, we willen de leerlingen de ruimte bieden voor het maken van verschillende keuzes, keuzes die aansluiten bij hun talenten en wensen.