Jouw talent is er thuis.
Ludger College › De school › Visie en kwaliteit › Tevredenheidsmetingen

Tevredenheid van leerlingen en ouders


Kwaliteit: harde en zachte gegevens
Een goede school behaalt op de eerste plaats goede resultaten. Leerlingen moeten véél leren, bevorderd worden naar de volgende klas en uiteindelijk slagen voor het examen. Dat is goed te meten. Onze toetsen, de kwaliteitskaart en de doorstroomgegevens van de inspectie brengen deze gegevens in beeld.
Maar ook heel andere dingen bepalen de kwaliteit van de school. Zijn de lessen boeiend? Voelen de leerlingen zich veilig? Is er goede leerlingenbegeleiding? Vinden de ouders dat zij goed op de hoogte worden gehouden?
Deze 'zachte' kwaliteiten van de school houden we in de gaten door een grote tweejaarlijkse enquête onder leerlingen en ouders. Op basis van de resultaten wordt bekeken wat er aan de school verbeterd kan worden. Daarvoor worden dan doelen gesteld en acties ondernomen.

Resultaten
In het algemeen zijn de meeste leerlingen en ouders behoorlijk tevreden over de school. Ze geven het Ludger als rapportcijfer ongeveer een 7,5. Dat is al sinds de eerste meting in 2004 bijna ongewijzigd.
In het verleden zijn een aantal verbeterpunten aangepakt, en die hebben positieve veranderingen te zien gegeven. We noemen: de inrichting van de Kandeleer, introductieactiviteiten klas 3, aantal Z-uren, buitenlesactiviteiten, bekendheid bijzondere leerlingenzorg, vermindering lesuitval, inrichting lokalen.
Na elke meting wordt een nieuwe prioriteitenlijst gemaakt.

Hieronder kunt u de resultaten van de tevredenheidsmetingen downloaden.

Downloads

 Tevredenheidsmeting 2012 leerlingen
 Tevredenheidsmeting 2012 ouders