Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Nieuw hier? › Onderwijs vakwerk! › International Business College (IBC)

International Business College (IBC)

Extra kansen voor zakelijk talent

Het Ludger College is in 2015 gestart met een speciaal onderwijsprogramma voor havo 4-leerlingen met het profiel E&M.
Een klas van vijfentwintig leerlingen doorloopt het lesprogramma in 80% van de tijd, vier dagen in de week. De vijfde dag wordt besteed aan het International Business College. Daarin krijgen ze de kans om ondernemendheid te ontwikkelen en kennis te maken met vervolgstudies en het bedrijfsleven. Zo zijn er bedrijfsbezoeken, gastsprekers en zetten de leerlingen een eigen bedrijfje op.


Huidige lichting IBC, startjaar 2015

Het IBC is een uitwerking van het 20-80 learning-concept. De leerlingen krijgen de kans zichzelf verder te ontwikkelen en meerwaarde aan hun havodiploma te geven. Het programma duurt anderhalf jaar. Bij een goed resultaat ontvangt de leerling naast het havo-diploma ook nog een apart IBC-certificaat. Dit extra certificaat wordt door de ministeries van OCW en Economische Zaken erkend als officieel diploma.
 

De naam

 
‘International’ wordt gebruikt, omdat ondernemen steeds internationaler wordt. Leerlingen krijgen een meer op handel gericht taalonderwijs. Bovendien doen ze mee aan internationaliseringsprojecten.
‘Business’ staat voor handel in het algemeen. Op het programma staat bijvoorbeeld de cursus Elementair boekhouden.
‘College’ geeft aan dat er geen klassieke schoolsituatie is: er zijn veel flexibele activiteiten zoals stages, excursies, workshops, lezingen en modules.
 

Wat doen we zoal?

 
Tijdens het IBC-programma wordt gewerkt met zes modules. De inhoud van die modules is hieronder te lezen. Op de IBC-dag krijgen de leerlingen hier les in, en gaan ze in groepsverband aan de slag met het opzetten en runnen van hun eigen bedrijfje. Daarnaast zijn er regelmatig gastsprekers uit het bedrijfsleven, worden er bedrijfsbezoeken uitgevoerd en regelen ze hun eigen excursies. Zo is de IBC-groep op 4 november jl. nog op excursie geweest naar Viscom in Düsseldorf, Duitsland. Ook is er regelmatig contact met het HBO.

Hieronder een overzicht van de modules waar de IBC-leerlingen les in krijgen.
 
 
 Modules IBC  Doorlopend
 Module 1
 Kennismaken met ondernemerschap
-    Communicatie
-    Etiquette
-    Psychologie
-    Nederlands en moderne vreemde talen
-    Spaans
-    Rekenvaardigheden
-    Bedrijfsbezoeken
-    Buitenschools leren in binnen- en buitenland
-    MVO: ethiek/identiteit
-    Elementair Boekhouden
-    IBC-certificaat
-    IBC-diploma
 Module 2
 Persoonlijk Plan en Marketingplan
 Module 3
 Junior Company opstarten
 Module 4
 Verkoop
 Module 5
 Profielwerkstuk en loopbaanoriëntatie
 Module 6
 Hogeschool Arnhem Nijmegen

 Vakken:
Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde A, Economie, Geschiedenis, Management & Organisatie,  
 Levensbeschouwing, Maatschappijleer, CKV, Bewegingsonderwijs, Loopbaanoriëntatie, Profielwerkstuk.
Op excursie bij Viscom in Düsseldorf
 Op excursie bij Viscom in Düsseldorf

Hoe is het IBC in de praktijk?


Een interview met Danique, Silke, Brend en Damian: vier leerlingen die in 2015 zijn gestart met het IBC.
 
Waarom heb je voor het IBC gekozen en wat denk je er later aan te hebben?
  • Danique: “Ik wil later zelf ook een eigen bedrijfje en daar oefen je bij het IBC alvast mee.”
  • Silke: “Ik weet alleen dat ik iets met management wil doen later en het IBC bereidt me hier alvast op voor.”
  • Brend en Damian: “Het IBC geeft je een goede aansluiting op het HBO en door de modules zoals boekhouden, Spaans en presenteren krijgen we een voorsprong op al die anderen die straks naar het HBO gaan.”
 
Zou je het IBC aan leerlingen uit 3 havo aanbevelen?
  • Damian: “Jawel, want het is echt extra wat wij doen, dus je verliest er eigenlijk niks mee.”
  • Brend: “We zijn ook echt een hechte groep, want wij zitten bij elk vak met dezelfde klas, terwijl je normaal allemaal verschillende klassen hebt.”
  • Silke: “Tot nu toe valt het voor ons wel mee met hoe druk het is, maar als je al moeite hebt met de havo en je overweegt het IBC, moet je je er wel echt van bewust zijn dat je je gewone lessen maar vier dagen van de week volgt.”
 
Hoe bevalt het IBC in combinatie met de havo?
  • Brend: “Ik ben vorig jaar blijven zitten in 4 havo, toen had ik geen IBC. Tot nu toe merk ik eigenlijk nog weinig verschil met toen, als je kijkt naar de hoeveelheid werk die je thuis moet doen.”
  • Danique en Silke: “Tot nog toe valt het inderdaad heel erg mee. De docenten zeggen soms wel dat je meer thuis moet doen, maar het is goed te doen!”
 
Tot slot, wat is er nu het állerleukst aan het IBC?
  • Alle vier: “Dat je een eigen bedrijfje opstart!”

Toelating

 
Zit je in havo 3 en heb je interesse in het E&M-profiel? Wil jij uitgedaagd worden om een meerwaarde aan je diploma te geven?
Om deel te nemen aan het IBC moet je een schriftelijke sollicitatieprocedure doorlopen. Je motivatie om aan het programma mee te doen is daarbij de bepalende factor. In principe komen alle leerlingen die volgend jaar naar 4 havo gaan en kiezen voor het E&M-profiel in aanmerking voor het IBC.
Hoe en wanneer je je kunt inschrijven, wordt bekend gemaakt op de eerstvolgende voorlichting.

Meer informatie?

 
Meer weten over het achterliggende concept ’20-80 learning’?
 
Meer weten over het IBC?
  • Download hier de folder.
 
Andere vragen met betrekking tot het IBC? Neem dan contact op met een van de IBC-coördinatoren: