Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Nieuw hier? › Waarom Ludger? › Inspectiebezoek 2003

Inspectiebezoek 2003

Inspectiebezoek 2003
Klik hier voor een overzicht van het inspectierapport.

Inspectiebezoek
Het laatste uitgebreide bezoek van de Inspectie van het Onderwijs aan het Ludger College vond plaats in 2003. Dat was een zgn. Periodiek KwaliteitsOnderzoek (PKO).
Toen werden ongeveer 50 lessen bezocht en werd er gesproken met leerlingen, ouders, leraren, coördinatoren en de directie. Vooraf werden alle schriftelijke gegevens van de school bestudeerd en gecontroleerd. Sindsdien rapporteert de inspectie met een korte jaarlijkse 'update'.
Enkele Citaten uit het inspectierapport:
"Het Ludger College wil een meer dan gemiddelde school zijn. Dit hoge ambitieniveau is in de school duidelijk waarneembaar. Op het gebied van personeelsbeleid en zelfstandig leren zijn belangrijke stappen gezet. Op andere fronten is de school volop in ontwikkeling. Kenmerkend voor de school is de goede sfeer. De leerlingenbegeleiding en de communicatie tussen ouders, docenten en directie zijn uistekend.
Hierdoor is er een stevige basis voor het verwezenlijken van de ambitie."

"Een opvallend onderdeel van het onderwijsleerlproces op het Ludger College is de inzet van zelfwerkzaamheidsuren (Z-uren). Op de bovenste verdieping van de hoofdlokatie is een zeer goed ingerichte zelfstudieruimte ("De Bovenkamer") gecreëerd waar gedifferentieerde vormen van begeleiding structureel worden aangeboden. Docenten zijn op alle uren in de Bovenkamer ingeroosterd."