Jouw talent is er thuis.
Ludger College › De school › Visie en kwaliteit › Kwaliteit en vergelijking

Kwaliteit en vergelijking

Vensters voor verantwoording en Schoolkompas

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van een school en deze te kunnen vergelijken met andere scholen zijn er een tweetal landelijke websites die ouders en leerlingen kunnen bezoeken: Vensters voor verantwoording (Vensters VO) en Schoolkompas.

Vensters VO

Vensters VO verzamelt alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem en laat zien hoe scholen presteren op 20 belangrijke indicatoren (examens, lesuitval, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.). Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde.
Scholen krijgen zo inzicht in hun eigen resultaten en kunnen hierover op goede wijze verantwoording afleggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouders. Ook kunnen ze gericht aan de slag met de verbetering van het onderwijs. Met behulp van verschillende Venstersproducten laten scholen snel en eenvoudig aan hun doelgroepen zien hoe de school scoort.
98% van alle scholen binnen het voortgezet onderwijs heeft zich bij Vensters VO aangesloten.

Klik hier voor Vensters VO Ludger College.


Schoolkompas

Schoolkompas helpt leerlingen van groep 8 en hun ouders bij het maken van de belangrijke keuze voor een middelbare school. Schoolkompas is geen kieswijzer die één school aanwijst als beste keus, maar helpt de toekomstige brugklasser en z'n ouders ontdekken welke scholen het beste aansluiten bij hun wensen.

Klik hier voor Schoolkompas.