Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Voor ouders › Ouders en school › Oudervereniging

Oudervereniging


Doel en lidmaatschap
Het doel van de oudervereniging is het contact te bevorderen tussen ouders en school. De vereniging doet dat door ouders te informeren en hen te interesseren voor ontwikkelingen binnen de school. Ook voor het Ludger College is het van groot belang om op de hoogte te blijven van de opvattingen van de ouders. Alle ouders van Ludger leerlingen zijn lid van de oudervereniging, tenzij u zich heeft afgemeld bij het bestuur.
Bestuursvergaderingen
De oudervereniging houdt regelmatig bestuursvergaderingen. Daarbij is steeds een directielid van het Ludger College aanwezig. Zij worden gehouden in de docentenkamer van het Willibrordgebouw en zijn toegankelijk voor belangstellende ouders. U wordt wel verzocht uw komst vooraf te melden op onderstaand e-mailadres of telefonisch bij de voorzitter.
Tijdens die vergaderingen komen onder meer vragen en onderwerpen ter sprake die bij ouders leven, zoals de aansluiting van de basisschool op de middelbare school, huiswerk, mentorbegeleiding, schoolfeesten, alcohol, roken en drugs, etc. Daarnaast worden in die vergaderingen de thema-avond en de jaarvergadering voorbereid. Bij feestelijke gelegenheden zoals de diploma-uitreiking vertegenwoordigt het bestuur van de oudervereniging de ouders en organiseert het een receptie.

Vragen en opmerkingen kunt u ook mailen naar oudervereniging@ludgercollege.nl

Jaarvergadering en Thema-avond
Jaarlijks organiseert de Oudervereniging een thema-avond voor ouders met een informatief en educatief karakter. Onderwerpen die de afgelopen jaren zijn besproken: jeugd & budget, relatie ouders en pubers, pesten en social media.

Notulen
Samenvatting van de notulen van de bestuursvergaderingen staan op de website van de school onder het kopje ‘Downloads’, en ook onder aan deze bladzijde.

Samenstelling bestuur oudervereniging
Maaike Steur-Greeuw (voorzitter) e-mail René Verborg
Aimée van Basten Batenburg (secretaris) José Nahuis
Ferdinand Teitink Mireille de Vries
Marko Versteegen Vacature voor penningmeester

Als u meer informatie over de oudervereniging wilt ontvangen, neem dan gerust contact op. Dit kan door het sturen van een mail naar het mailadres van de oudervereniging of door contact op te nemen met een van de hierboven genoemde ouders.

Laatste notulen Oudervereniging