Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Nieuw hier? › Zorg voor uw kind › Contacten op een rij

Contacten op een rij


Mentor
In de meeste gevallen lopen contacten van de ouders met school via de mentor.
Ouders kunnen met de mentor spreken over studieresultaten of over problemen die zich kunnen voordoen.
Natuurlijk kunt u ook overleg plegen met de rector, een van de conrectoren of afdelingsleiders. Of, als het over studie- of beroepskeuze gaat, met een van de decanen.
Belt u gerust naar school om met een van de genoemde mensen een afspraak te maken: 0314 - 32 52 48.
Ouderavonden
In de loop van het jaar worden er verschillende ouderavonden georganiseerd:
- de oudervereniging organiseert een ouderavond op het Ludger.
- het Ludger zelf organiseert ouderavonden per jaarlaag. Bijvoorbeeld voor de ouders van de brugklas, of voor bepaalde activiteiten zoals excursies.
- drie maal per jaar is er een docentenspreekuur.
Voor al deze avonden worden uitnodigingen aan de leerlingen mee naar huis gegeven.

Digitale nieuwsbrief
Vier tot vijf keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief waarin u bijgepraat wordt over allerlei onderwerpen die met het dagelijks leven op onze school te maken hebben. U ontvangt de digitale nieuwsbrief via de mail.

Betrokkenheid
U kunt, als u dat wilt, op verschillende manieren uw betrokkenheid bij het Ludger College laten blijken:
- zitting nemen in een ouderpanel. U kunt dan bijvoorbeeld meepraten over de Tweede Fase op het Ludger College.
- aanmelden voor het bestuur van de oudervereniging.
- zitting nemen in de deelraad medezeggenschap.
- meehelpen op school in de kantine.
- meehelpen bij buitenlesactiviteiten.