Ludger College › Nieuws

De vrije wil

De vrije wil

Filosofiedag 6V

Op 11 april had 6V een filosofiedag, mede als voorbereiding op het eindexamen dat eraan staat te komen. Begonnen werd rond half negen en om vier uur werden de laatste kopjes koffie teruggebracht naar de keuken. Doel van deze wijsgerige dag was om, zoals docent Paul Lobbrecht het formuleerde, “dieper in de stof te komen staan”. De dag had hetzelfde onderwerp als het examen: de vrije wil.

Zonnig optreden

Zonnig optreden

Onderbouw speelt picknickmuziek.

Ook klas 1 en 2 weten van muziek maken. Op vrijdag 4 april speelden zes bandjes vrolijke nummers in de grote pauze op het Willibrordge-bouw. Daar is flink voor geoefend, want de onderbouwers willen net zo goed worden als hun oudere schoolgenoten aan de Vondelstraat. Graag zelfs.

Ellendige Avonturen

Ellendige Avonturen

Slangen en bloedzuigers

Het verhaal in Ludgers nieuwste theaterspektakel 'Ellendige Avonturen' wordt in rappe estafette verteld door maar liefst vijf vertellers. Secretaresseachtige types met eendere zwarte pruiken, die vóór de speelvloer op krukjes zitten.

Slotconcert 2014

Slotconcert 2014

Lef voor muziek

Het slotconcert van 9 april begint met een verdwaalde mondharmo-nica in de woestijn. Het weemoe-dige geluid krijgt al snel gezel-schap van een snerpende gitaar. Het zijn de bekende klanken van Man with the harmonica, uit de The Good, the bad and the ugly. Overigens zelden live uitgevoerd.

Fludger Spektakel

Fludger Spektakel

Films & Talent

Op vrijdag 4 april stond het Willibrordgebouw weer in het teken van het jaarlijkse Fludger-spektakel. Fludger betekent Film, Fifa en Feest op het Ludger en dat is prima gelukt! Er was door Peter Tennekes, zijn team van geweldige vrijwilligers en de conciërges een heleboel georganiseerd. Uiteraard mooie films, een Fifa-competitie en de jaarlijks terugkerende talenten-show 'Ludger's Got Talent'!