Jouw talent is er thuis.
Ludger College › Brieven aan ouders

Brieven aan ouders

Hier kunt u alle brieven terugvinden die dit jaar gestuurd zijn aan de ouders.
Download Adobe Reader

Algemeen

Datum
Onderwerp
20/09/2018
Mededelingen mbt ouderbijdrage etc.
03/09/2018
Dinsdag 11 september informatieavond Design en Art Traject
23/08/2018
wisseling afdelingsleiders
13/08/2018
1819 alle info start schooljaar
27/06/2018
Ophalen boekenpakket, informatie leermiddelen en kluissleutel schooljaar 2018-2019

Leerjaar 1 en 2

Datum
Onderwerp
21/09/2018
vervanging mentoraat 2Hc
21/09/2018
vervanging lessen Frans 2Vd
21/09/2018
vervanging lessen Frans 2Mb
20/09/2018
Opgave ontmoetingsgesprek mentor-lln-ouder (voor klas 1)
20/09/2018
Donderdag 27 september mentordag voor alle 2e klassen
17/09/2018
Brief groepsdag klas 1
06/09/2018
Leerjaar 1: Vragen over Zuludesk en klaslokaal
05/09/2018
Uitnodiging ouderavond 2 havo op dinsdag 11 september
03/09/2018
Woensdag 5 september informatieve ouderavond 1Havo
03/09/2018
Formulier "Dit is mijn kind"voor ouders lln klas 1
03/09/2018
Woensdag 12 september algemene ouderavond 2VWO
03/09/2018
Donderdag 6 september informatieve ouderavond 1VWO
11/06/2018
Klassenindeling leerjaar 3 schooljaar 2018-2019

Leerjaar 3 en hoger

Datum
Onderwerp
21/09/2018
excursie naar Bonn lln. 6 VWO met Duits op woensdag 10-10
17/09/2018
Culturele reizen 4H en 5V info
17/09/2018
Kunst dag voor 3 Mavo
10/09/2018
Dnsdag 18 september algemene ouderavond 3 Havo
05/09/2018
ouderavond 3 Mavo op maandag 24 september
03/09/2018
Opgave schoolexcursie naar Parijs voor lln 4M, 5H en 6V met BV of FA
03/09/2018
Donderdag 13 spetember informatieve ouderavond 3VWO
27/08/2018
Coachend mentoraat in 4 Havo
27/08/2018
uitnodiging voorlichtingsavonden culturele reizen 4H en 5V