Jouw talent is er thuis.
Ludger CollegeNieuws › Blog
Blog

Blog

Louise Beernink

Met rasse schreden naderen we het einde van dit schooljaar. De tijd van het jaar waarin we ons bezighouden met de voorbereiding van de laatste toetsweek, de ontvangst van de nieuwe brugklassers en de diploma-uitreikingen aan de geslaagde leerlingen.
De ontvangst van de nieuwe brugklassers voor de zomervakantie is het startpunt van weer een nieuwe generatie leerlingen op onze school, van weer een nieuwe groep leerlingen die we zowel cognitief als persoonlijk willen uitdagen en laten ontwikkelen.


De diploma-uitreiking is de afronding van de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling op onze school, de jong volwassenen zetten een vervolgstap; ze stappen uit de mini-samenleving van onze school de grotere samenleving in. En behalve dat we de leerlingen kennis, vaardigheden en een diploma meegeven, hopen we ook dat we goede mensen afleveren aan de maatschappij. Jonge mensen die in staat blijken te zijn vanuit mildheid en respect te kijken naar andere mensen, naar andere culturen, naar de wereld. We hopen dat de gediplomeerde jongeren in staat zijn om passende vervolgstappen te zetten en dat de jongeren door de rol, taak of functie die ze gaan krijgen in de wereld, positieve betekenis kunnen toevoegen aan de wereld.


Afgelopen april is de inspectie een dag op bezoek geweest op onze school. De twee inspecteurs hebben gekeken naar onze lessen, onze begeleiding en ons kwaliteitszorgsysteem. De begeleiding is met een voldoende beoordeeld en op kwaliteitszorggebied werden positieve ontwikkelingen gezien. Op gebied van lessen hebben we serieuze feedback gehad van inspectie. Inspectie ziet te weinig lessen op onze school waar de leerlingen daadwerkelijk geactiveerd worden en uit hun comfortzone worden gehaald. We hebben ons deze feedback aangetrokken en zijn momenteel aan het werk aan een plan dat gericht is op het verbeteren van de leskwaliteit en vooral natuurlijk op het activeren van onze leerlingen. Lesgeven is onze core-business: dat willen we goed doen en daar zullen we allemaal hard mee aan het werk gaan in de komende jaren.


Een paar maanden geleden heeft u als ouder kunnen meedoen aan het oudertevredenheidsonderzoek. Ook leerlingen hebben een eigen tevredenheidsonderzoek gedaan. Een paar algemene zaken kan ik u vast terugkoppelen: we treffen een grote tevredenheid aan over de sfeer en het veilige klimaat op onze school. We zien daarnaast een gemiddelde tevredenheid over uitdagend onderwijs, eigentijds onderwijs en uitdaging voor alle leerlingen.


Zowel de feedback van inspectie als de feedback van ouders, leerlingen (en overigens ook van onze medewerkers) nemen we mee in het verbeterplan voor volgend schooljaar.


Ik wens u allen een goede zomer / vakantie toe.


Tot ziens in het nieuwe jaar.


Met vriendelijke groet,


Louise Beernink,
Rector Ludger College