Jouw talent is er thuis.
Ludger CollegeNieuws › Ludgertheater ‘Krachtveld’ in een ander jasje
Ludgertheater ‘Krachtveld’ in een ander jasje

Ludgertheater ‘Krachtveld’ in een ander jasje

O! DIE ZEE!

Het gaat weer gebeuren: leerlingen uit alle jaarlagen tonen hun talenten op het gebied van acteren, dans, muziek, zang, etc. Maar ook achter de schermen gonst het van de activiteit, bv. bij de decorploeg, de techniek en de grime.

Zoals ieder jaar wordt op het Ludger een grote productie opgezet, waarin het zindert van de creativiteit. De aula wordt omgebouwd tot een theater, waarin je twee dagen lang van de ene in de andere verbazing kunt vallen. Dit jaar is gekozen voor één stuk, ‘O! Die zee!’, als rode draad. De uit de Griekse mythologie bekende held ‘Odysseus’ beleeft spannende avonturen bij zijn pogingen om met zijn strijders weer naar huis terug te keren. Zij reizen via verrassende speelplekken door de aula.

Het mindere van het buitenfestival (voornamelijk het weer) is in deze opzet geen risicofactor meer. Natuurlijk proberen we de fijne ontspannen festivalsfeer te houden. Dus er blijft ruimte voor losse (muzikale) acts en een hapje of drankje, bij mooi weer lekker buiten.

Op woensdag 21 februari hadden we een eerste bijeenkomst. Best spannend voor deelnemers én leiding…Wie doet er allemaal nog meer mee? Ken ik al mensen? Ben ik wel goed genoeg? Gelukkig bleek de groep ook dit jaar weer uit leuke en enthousiaste mensen te bestaan.

Inmiddels zijn de repetities in volle gang. Scènes worden geoefend. Er is een schoolorkest geformeerd, composities worden gemaakt. Binnenkort wordt er ook in het weekend geoefend en gebouwd. Dat vraagt wel extra tijd, maar het levert, naast creatieve ontwikkeling, gelukkig ook veel op; gezelligheid en vriendschappen.
Over vriendschap en enthousiasme gesproken…er zijn oud-leerlingen zijn die ieder jaar weer komen helpen. Sommigen zelfs al 10 jaar! Fantastisch.

Het duurt nog even, maar zet het alvast in uw agenda: donderdag 14 juni van 19.00 tot ongeveer 21.30 uur in het hoofdgebouw van het Ludgercollege. Toegang € 3,00. We willen u -ouder, familie, buurtgenoot, belangstellende-, kortom: allemaal van harte uitnodigen om te komen kijken.


Hartelijke groeten namens het team Ludgertheater,
Karin Melgers