Jouw talent is er thuis.
Ludger CollegeNieuws › Track in Leren
Track in Leren

Track in Leren

29/3 - Op donderdagmiddag 8 maart jl. hebben de deelnemende leerlingen uit 4 vwo aan Track in Leren in een masterclass Engelse literatuur op een eigentijdse manier kennisgemaakt met Shakespeares Othello. Daarbij kwam ook een Manga versie van Othello (Japanse strip) aan de orde. 
Ter voorbereiding moesten de leerlingen een podcast van de Australische hoogleraar David Beagley beluisteren. Tijdens de masterclass werd daaraan een quiz gekoppeld. De leerlingen hebben verder een filmversie van Othello bekeken en een academisch artikel over Manga gelezen. Tijdens de masterclass is een hoorcollege in het Engels gevolgd, hebben de leerlingen een scene uit het toneelstuk gespeeld en is de Manga Othello geanalyseerd.
 
Aan de hand van Othello hebben de leerlingen zich beziggehouden met de onderwerpen ‘race’ en ‘gender’. Ook hebben zij geleerd hoe ze 'beeld' moeten analyseren, terwijl een verhaalanalyse meestal wordt toegepast op een tekst.

Op donderdagmiddag 15 maart was het de beurt aan de leerlingen uit 5 vwo. Zij hebben een onderzoekspitch gehouden in het kader van hun eindonderzoek. Ze moesten in een korte pitch de stand van zaken binnen hun eigen onderzoek aan de orde brengen. Hierbij kwamen het onderzoeksonderwerp, de aanleiding, de hoofd- en deelvragen en de methode van onderzoek aan de orde. Vele onderzoeksopzetten passeerden de revue! Het gaf een goed inzicht in de verschillende aanpakken en her en der werd er flink geschaafd aan de onderzoeksopzet.
 
De eerstvolgende activiteit die op de planning staat in het kader van Track in Leren is het volgen van een college politicologie op de Radboud Universiteit in Nijmegen op donderdagmiddag 12 april. Centraal staan dan de verhoudingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.
 
Paul Lobbrecht