Jouw talent is er thuis.
Ludger CollegeNieuws › Online veiligheid
Online veiligheid

Online veiligheid

Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube en ga zo maar door…. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de online platformen waar ook onze leerlingen zich op begeven. In de huidige samenleving is een digitale identiteit vaak een groot onderdeel van het dagelijkse leven van de jongeren. Deze digitale identiteit brengt plezier, spanning en ook verantwoordelijkheid met zich mee. Wij vinden het belangrijk dat we leerlingen bewust maken welke verantwoordelijkheid dit met zich mee brengt. Daarom hebben wij samen met Stichting Halt voorlichtingslessen georganiseerd voor alle eerstejaars leerlingen.
Deze lessen ‘Online Veiligheid’, zullen plaatsvinden op 19 en 22 maart 2018. Uit onderzoek blijkt dat voorlichtingen meer effect hebben wanneer ook de ouders betrokken zijn. Daarom hebben wij alle ouders van onze eersteklassers uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp op dinsdag 27 februari om 19.30 uur, onder begeleiding van Stichting Halt.
 
Doel van de bijeenkomst
Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Dat hoort bij hun leeftijd. Jongeren experimenteren ook op internet. Tijdens de bijeenkomst geeft de Halt-medewerker toelichting wanneer dit experimenteergedrag strafbaar wordt. Het doel van de bijeenkomst is met elkaar in gesprek gaan over opvoedvaardigheden en hoe u deze kunt toepassen om uw kind veilig online te laten zijn. Denk daarbij aan vragen als: ‘Hoe ga ik in gesprek met mijn kind?’ en ‘Hoe houd ik toezicht?’.
 
Wij hopen u allen te ontmoeten op deze avond.