Jouw talent is er thuis.
Ludger CollegeNieuws › Blog
Blog

Blog

Louise Beernink

Het schooljaar is goed op dreef: de eerste periode en daarbij horende afsluitende toetsweek is alweer voorbij. De toetsweek roept zowel onder leerlingen, ouders als collega’s veel verschillende reacties op, reacties die gaan over het waarom van een toetsweek in de onderbouw tot en met de wijze waarop een toetsweek is ingedeeld.
Sommige leerlingen vinden het prettig om zich in een toetsweek te kunnen focussen op alleen maar toetsen en niet op alle andere schoolse zaken die normaliter op de agenda staan. Andere leerlingen hebben wat meer last van een toetsweek en vinden het ingewikkeld om in korte tijd zoveel toetsen te moeten maken en er zijn ook leerlingen die flink onderuit kunnen gaan in een toetsweek.


Richting het eindexamen is het van belang om onze leerlingen goed voor te bereiden op het maken van meerdere, lange toetsen in een korte periode. Dat wil echter niet zeggen dat je dat in klas 1 al moet kunnen. Het is van belang om te zorgen voor het zorgvuldig opbouwen van de wijze van toetsen in een schoolloopbaan van een leerling, zodat een leerling zich kan leren en zich kan ontwikkelen op dat gebied.


Het onderwerp toetsing is sowieso een thema dat ons binnen de secties en de afdelingen bezighoudt: waarom toetsen we eigenlijk? En hoe toetsen we? Is het juist een selectiemiddel of een feedbackinstrument?
Toetsen zijn middelen om de vorderingen van het kind te onderzoeken. Het doel van toetsen is het antwoord op de vraag: hoe staat deze leerling er op dit moment voor en hoe kan hij verder ontwikkelen? Een goede toets is valide, betrouwbaar en geijkt. Valide wil zeggen dat de toets meet wat hij zegt te meten. Geijkt betekent dat de toets enkele malen is uitgeprobeerd op een representatieve groep. Een nadeel van toetsen blijft dat het een momentopname is.


Er zijn twee soorten toetsen: summatieve toetsen en formatieve toetsen.
Een summatieve toets is een toets die helpt om beslissingen te nemen over zakken of slagen. De toets is dan een selectiemiddel. Een summatieve toets is bijvoorbeeld een schoolexamen waarvan het resultaat meetelt voor een eindcijfer of een toets waarmee iemand wordt toegelaten tot een bepaald soort vervolgonderwijs. Een summatieve toets is vaak aan een norm gebonden.


Een formatieve toets is een toets die gebruikt wordt als leer- of instructiemiddel. Door de afname van de formatieve toets krijgt de docent helder zicht op de mate van beheersing van de toetsonderdelen. Hierop kan de instructie of de leerstof dan worden afgestemd. Formatieve toetsing is een doorlopend proces van informatie verzamelen over de leerresultaten van de leerlingen. Deze informatie kunnen de docenten gebruiken voor feedback bij hun lesvoorbereiding.


Op verschillende plekken in de school proberen we het formatieve toetsen een plek te geven. Dat is overigens ook wennen voor de leerlingen, die altijd gewend waren om te werken voor een punt. Door meer formatief te toetsen hopen we de motivatie van onze leerlingen om te gaan leren voor zichzelf (en dus niet alleen voor een punt) te verhogen.


Ik wens u allemaal goede feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2018!


Met hartelijke groet,
 
Louise Beernink
Rector Ludger College