Jouw talent is er thuis.
Ludger CollegeNieuws › Blog
Blog

Blog

Louise Beernink

Het schooljaar loopt op zijn eind. Hopelijk rondt uw kind dit schooljaar succesvol af en kan hij/zij het komend jaar door in een klas hoger of naar een vervolgopleiding toe.


Op woensdag 14 juni was de ‘examenuitslagdag’: in vele gezinnen een spannende dag. Het is overigens ook elk jaar op school weer een spannende dag: hoeveel leerlingen zouden er al geslaagd zijn na tijdvak 1 en hoeveel leerlingen kunnen nog een herkansing gaan doen? Leerlingen en docenten hebben hard gewerkt en we hopen natuurlijk jaarlijks op een mooi resultaat.

Die woensdag hebben we aan 313 examenleerlingen kunnen laten weten dat ze al geslaagd waren. Het is een echt feestje om de geslaagde leerlingen op school te mogen ontvangen aan het einde van middag. Voor mavo was 83% geslaagd, voor havo 70% en voor vwo 83%. Na tijdvak 2 werden deze percentages gelukkig nog een heel eind opgehoogd.


Zoals u in november middels een speciale nieuwsbrief heeft gehoord, zullen de drie Doetinchemse scholen voor mavo, havo en vwo in de nabije toekomst ontwikkelen richting 2 nieuwe scholen voor mavo, havo en vwo. De krimpcijfers laten op termijn een krimp van 33% zien, waardoor er geen ruimte meer is voor drie mhv-scholen in Doetinchem (het is dan niet betaalbaar meer en ook het vakkenaanbod zal verschralen).


In het komende schooljaar willen we duidelijk maken aan ouders, basisscholen en leerlingen hoe de nieuwe scholen eruit zullen gaan zien op gebied van onderwijs: welke onderwijsaanbod hebben de twee scholen en welke pedagogisch-didactisch concept wordt gevolgd in de beide scholen? We hebben in de afgelopen periode ideeën opgedaan in gesprekken met betrokkenen binnen en buiten de school. Veel van wat gezegd is tijdens die bijeenkomsten kan een plek krijgen op de nieuwe scholen. Dank aan al die ouders die inmiddels al hebben willen meepraten: het is bijzonder prettig dat u ook gesprekspartner van ons wilt zijn in dit proces.


Voor nu wens ik u en uw kind(eren) een heerlijke zomervakantie toe. Ik hoop u in het komende jaar weer te ontmoeten!


Met vriendelijke groet,
 
Louise Beernink
Rector Ludger College