Jouw talent is er thuis.
Ludger CollegeNieuws › Afsluiting Track in Leren
Afsluiting Track in Leren

Afsluiting Track in Leren

Lees het verslag van Paul Lobbrecht over Track in Leren.
Een leerling uit 5 vwo van het Ludger College heeft het project Track in Leren afgerond. Dit bovenschoolse project, waaraan leerlingen afkomstig van zes verschillende scholen binnen Achterhoek VO meedoen, heeft als doel de gemotiveerde en/of excellente VWO-leerling nog meer uitdaging en verdieping te bieden naast de bestaande lesstof. Middels hoor- en werkcolleges
op allerlei vakgebieden, gegeven door hoogleraren van de Radboud Universiteit Nijmegen, konden de leerlingen kennis maken met verschillende academische vaardigheden die belangrijk zijn in de wetenschap. Het project werd afgesloten met een eigen onderzoek, waarover een onderzoeksverslag geschreven moest worden. Op donderdagavond 8 juni hebben deze leerlingen hun
onderzoeksresultaten gepresenteerd. Verschillende onderwerpen passeerden de revue zoals  ‘klassieke retorica binnen het politieke debat’, ‘microkrediet’ en als laatste de Ludgerbijdrage: ‘de invloed van vergrijzing op de Japanse cultuur‘ . De presentaties waren boeiend en inhoudelijk van hoog niveau. Het was een geslaagde, feestelijke avond met als afsluiting het uitreiken van de certificaten aan de deelnemers uit 5 vwo.

4 vwo
Behalve de afsluiting voor de vwo 5 leerlingen was er op 8 juni nóg een onderdeel. Vwo 4 leerlingen die meedoen aan Track in Leren, moesten op die avond de resultaten van hun onderzoek naar de buitenlandse politiek van president Trump presenteren. Een van de drie Ludgerianen hield een toespraak waarin zij inging op de visie van de president op de uitdaging waar Amerika voor staat in zijn relatie tot Noord-Korea. Dat deed zij in het Engels (!) met inzet van de juiste retorische middelen waarbij de toespraak ook getuigde van inzicht in de internationale machtspolitiek en…… er viel ook wat te lachen. Al met al een knappe prestatie.